BIM מיפוי מבנים ומערכותיהם

Building Information Modeling


אנחנו מלווים יזמים, קבלנים, אדריכלים ומתכננים תוך יישום שיטת BIM. מומחים לעבודה בשיטת Scan-to-BIM – הפקת מודל BIM מפורט ומדויק המבוסס על סריקות לייזר תלת-מימדיות. אנו מבצעים ליווי דינמי של תהליכי התכנון והבניה, לכל אורך שלבי הפרויקט:
בשלב התכנון – מידול מבנים ומערכות לפי תכניות, ותיעוד מבנים קיימים על-ידי Scan-to-BIM
בשלב הביצוע – טיוב ובקרת איכות וביצוע. ביצוע סריקות לייזר תלת-מימדיות של המצב הקיים לאורך התקדמות הפרויקט – השוואת תכנון לביצוע, איתור חריגות, תקלות, התנגשויות ועדכון מודל התכנון לפי הקיים
בשלב המסירה – מסירת מודל As-Made/As-Built מדויק לבעלי/מחזיקי הנכס, לצרכי ניהול, תפעול ותחזוקת המבנים ומערכותיהם – BIM-for-Facility Management

arrow
חזרה למעלה