חיפויים, קירות מסך ותוספות מבניות


מבצע המעונין להתקין במבנה חיפוי או קירות מסך על פי תכניות אדריכליות נתקל לרוב בחוסר התאמה בין התכנון למבנה שהוקם. מדידה קונבנציונלית תספק מידע חלקי ביותר, נקודתי ובלתי מספק. לעומת זאת, סריקת לייזר תלת מימדית של המבנה מאפשרת לנו לאתר מיקומי סטיות קריטיות, להבחין בחריגות ממישוריות האובייקט, לבצע הורדת מידות מדויקת ברמות של מילימטרים בודדים למלוא היקף המבנה, לתכנן במדויק מפגשי פינות, משקופים, קרניזים, לאחד גבהים סביב המבנה וכדומה. מן הסריקה ניתן לייצר תכניות Shop Drawings לתכנון אפקטיבי של מידות היחידות המותקנות ואופן ההתקנה, חישובי כמויות ומידול. הביטחון בהגעה להתקנה והחיסכון בעלויות ובזמן במקרה כזה, מהותיים ביותר.

arrow
חזרה למעלה