מדידה קונבנציונלית


כשירות משלים בלבד לשירותי סריקת הלייזר אנחנו מבצעים מדידות קונבנציונאליות באמצעות Total Station , מאזנות וציוד מדידה קונבנציונלי. מודדים מוסמכים אחראים על סימון נקודות התקנה בשטח, הפקת מפות טוגפורפיות, תוכניות להיתר, תיקי מידע, רקע לתב"ע ועוד.

arrow
חזרה למעלה