הנה באה הרכבת

מיפוי מנהרות הרכבת הקלה בתל אביב


חברת דניה סיבוס ושותפתה הסינית לפרויקט הקמת הרכבת הקלה בתל אביב פנו אלינו לסייע להן במיפוי המצב הקיים (As Made Survey) של מנהרות הקו האדום שהן מקימות. מיפוי בתשתית תת קרקעית היא מאתגרת במיוחד, אתגר ששמחנו לקחת בו חלק

תוצרים חתכים מקומיים, מיפוי מנהרה תת קרקעית, השוואת תכנון לביצוע
תחומים ,
ענן נקודות
תוואי המנהרה כפי שהוא נראה ב"ענן הנקדות"
מבט מבפנים
סורקי הלייזר החדשים ביותר מבית Leica Geosystems
חלוקה למקטעים קבועים
חתך אופייני

במקטע שבין פורטל שנקר בפתח תקווה לתחנת אהרונוביץ של הקו האדום יש כ 5.5 קילומטרים של מנהרות תת קרקעיות בשני הכיוונים. מרבית העבודה נעשית על ידי מכונת ה TBM שמבצעת את החפירה, את פינוי העפר ואת דיפון המנהרה בטבעות הבטון ההיקפיות. הנה תראו כאן כיצד זה מתבצע. לאחר סיום כל מקטע מנהרה נתבקשנו לבצע בקרה גיאומטרית של המנהרות לכל אורכן

הבקרה התבצעה בשני מישורים.

  1. בחינת רדיוס המנהרה– חתך ורדיוס המנהרה קבועים וידועים לכל אורך התוואי, יחד עם זאת, בתהליך העבודה המנהרה עוברת תהליך התפכסות מסוים וחורגת מצורתה העגולה המושלמת ומן הרדיוס. נתבקשנו לוודא, לכל אורך התוואי, כי החריגה מן הרדיוס אינה עולה על פרמטרים מקובלים וידועים שהוגדרו מראש על ידי מהנדסי הפרויקט וכן לוודא כי חתך המנהרה עומד בפרמטרים הנ"ל
  2. בקרת תוואי המנהרה– נתבקשנו לוודא כי תוואי המנהרה שבוצעה בשטח אכן תואם לתוואי המנהרה המתוכנן וכי היא עוברת במסלול הנכון בין נקודה לנקודה.

את הבקרות הנ"ל ביצענו באמצעות סורקי לייזר תלת ממדיים. לאורך תוואי המנהרה הקמנו עשרות עמדות סריקה למיפוי מערכתי מלא של המנהרה, טבעות הבטון של דפנותיה וכן לאיתור התוואי שלה. הסורק מייצר "ענן נקודות" המורכב ממאות מיליוני נקודות מדידה הנדסיות אשר מהוות ייצוג הנדסי, גיאומטרי תלת ממדי של דופן המנהרה הפנימית.

אחד האתגרים המשמעותיים בעבודה מסוג זה נובע מכך שהמנהרה סימטרית ובעלת חתך ומראה דומים לכל אורכה, עובדה זו מקשה על חיבור עשרות עמדות הסריקה לאורך התוואי לכדי מודל אחוד, רציף ואמין הנדסית. אתגר  זו בשילוב עם העובדה כי לא קיימת אפשרות לזהות את המיקום בתוך המנהרה באמצעות GPS מחייבת מקצועיות במדידה ובעיקר בעיבוד וניתוח תוצרי הסריקה תוך הבנת הקשיים והכנה נכונה.

אחד השלבים העיקריים באפשרות למסור ניתוח מדויק הוא בחיבור כל עמדות הסריקה באופן מדויק ואמין. בעבור כל מקטע מנהרה בכל כיוון אוחדו הסריקות לידי מערך אחד לקבלת כל תוואי המנהרה. לאחר השלמת איחוד סריקות הלייזר וקבלת התוואי המלא ביצענו חתכים מקומיים במרווחים על פי דרישת המזמין. כל הסריקות שהתקבלו בוצעו ברשת הפוליגונים הקיימת באתר על מנת לאפשר השוואה בין התוואי המתוכנן לתוואי שבוצע בפועל. תוצאות הסריקה הושוו לתוכניות לאיתור חריגות ככל שאלו קיימות.

arrow
חזרה למעלה