סריקת מסוק Black Hawk

איך משפצים מסוק? על סריקה תת מילימטרית, נץ שחור ומודלים תלת מימדיים


בכלי שיט ותעופה המפתח לביצוע תיקונים, אנליזות או מדידות הוא ביכולת לקבל פרטים ברמות דיוק גבוהות.

תוצרים מודל STL, מודל STD הכנה לעבודת מידול בתוכנת SolidWorks
תחומים
טכנולוגיות
סריקת לייזר לתעשיית התעופה
"ענן נקודות" בצבעי RGB של מסוק בלק הוק
"ענן נקודות" בצבעי INTENSITY של מסוק בלק הוק
ענו נקודות של חלקו האחורי של המסוק
מודל סוליד של החלק האחורי של המסוק

אחד מלקוחותינו נדרש לשיפור ולתיקון מסוק BlackHawk. הוא פנה אלינו על מנת שנסייע לו בסריקת המסוק ברמת דיוק גבוהה לצורך ביצוע העבודה. הלקוח נתבקש להתקין אלמנטים באזור האף של המסוק וכן להחליף חלק של חיפוי מכני באזור זנב המסוק.

העבודה בוצעה בארץ כאשר המסוק נמצא בתוך האנגר סגור ומוגן, ככל האפשר, מהשפעות תנאי השטח (רוח, שמש וכד….) המשפיעים על תוצאות הסריקה. חלקי הסוק נסרקו באמצעות מערכת Surphaser SHX 25 ברמת דיוק סופית של 0.5 מ"מ. חומר הגלם מן הסריקה שימש אותנו להכנת מודלים 3D של האביזרים ושל חלקים ספציפיים במסוק

arrow
חזרה למעלה