ליל חניה

איך בונים חניון רובוטי


בשנים האחרונות מוקמים בישראל יותר ויותר חניונים אוטומטיים. רובם המכריע של החניונים נבנים על בסיס סט קורות פלדה ובמות, כולם מיוצרים מראש במפעל חיצוני ומובאות היישר להתקנה בחניון. כאשר מותקנת מערכת אשר מבוססת על קונסטרוקציה שתוכננה ויוצרה מראש באתר חיצוני (Off Site) אחד התנאים המקדימים הקריטיים ביותר להצלחת הפרויקט הוא מיפוי מדויק של הפיר והמרחב שבו תותקן המערכת. באמצעות סריקת לייזר תלת ממדית אנו מסייעים במיפוי גיאומטריות הרצפות והפירים עליהם מותקנות מערכות אלו ומסייעים בתכנון והתקנה ללא תקלות

תוכנית רצפה הכוללת אבחון מישוריות רצפה בגריד 0.5*0.5 מטר
חתכים ורטיקליים בפיר המעלית לאבחון נפח ורטיקלי עובר

פערים בין תכנון לביצוע הם דבר ידוע ובמידה מסוימת אפילו מקובל (עד גבול מסוים) בעולם הבניה אך ישנם מקרים בהם נדרש אבחון גיאומטרי מרחבי מדויק וחניונים רובוטיים הוא אחד מהמקרים האלו בדיוק. מיפוי באמצעות סריקת לייזר תלת ממדית מאפשר אבחון מדויק, אמין ואולי החשוב מכל, מערכתי של כלל הבטונים במרחב בו תותקן המערכת.

החניונים הרובוטיים עשויים מערכת פרופילי פלדה אשר מיוצרים במפעל חיצוני כמערכת (Kit) מודולרית בעלת מידות קבועות ומוגדרות מראש. בתנאים של ייצור מראש באתר חיצוני (Off Site Prefabrication) מעביר מתקין המערכת את הדרישות ההנדסיות והמידות הדרושות לו ומגיע להתקנה באתר כאשר הוא תלוי ביכולתו של קבלן השלד למסור לו את הפיר ואת הבור במידות התואמות את התכנון.

המיפוי הנדרש תלוי אמנם בסוג המערכת המתוכננת, גודלה ואופן פעולתה אך ניתן להצביע על כמה נקודות קריטיות בהן נדרש לאבחן התנהגות הבטון באמצעות סריקת לייזר תלת ממדית:

  1. מישוריות הרצפות- המגשים המסיעים את המכוניות בתוך המערכת נעים על רצפה שנדרשת להיות ברמת מישוריות מסוימת ובעיקר קריטית נקודת המפגש של המעלית עם הרצפה. באמצעות סריקת לייזר תלת ממדית אנו מאבחנים את מישוריות הרצפה באמצעות מאות מיליוני נקודות מדידה ומאבחנים את הפרשי הגבהים בנקודות הקריטיות
  2. נפח ורטיקלי עובר- המעלית נעה בתוך פיר אנכי. נדרש לוודא כי מידות הנפח הורטיקלי העובר תואמות את דרישות המערכת. במידה והנפח הורטיקלי האנכי (לכל גובה הפיר) אינו מספק אנו מעבירים תוכניות המציינות היכן נדרש קרצוף הבטון ובאיזו מידה. במקרים אחרים נפח הורטיקלי העובר גדול מידי מה שמייצר צורך בפרטי חיבור אורכים ומשפיע קונסטרוקטיבית על המתקן כולו.
  3. Clearance- נדרש לוודא כי כל המרחב בו נעות המכוניות מאפשר את תנועתן. קורות בטון, עמודים, תקרות, רצפות, כולם לא מתנהגים באופן מישורי מושלם, ייתכן ומדידה נוקדתית בקורה הראתה כי הגובה תקין אך במקום אחר הקורה מתעוותת והמידה אינה תקינה. בסריקת לייזר אנו מאתרים באופן מערכתי בכלל המרחב נקודות קיצוניות בהן המידות אינן מאפשרות תנועה של כלי הרכב ו/או התקנת המערכת. מאחר והמיפוי נעשה בסריקת לייזר תלת ממדית הוא נותן תמונת מצב כוללת על כלל המרחב ולא באופן נקודתי. במילים אחרות, לא מודדים רק היכן שרואים והיכן שנוח למדוד אלא ממפים את כל המרחב
  4. סימונים- גם לאחר שמיפינו את כלל המרחב ודאגנו לעמידתו במידות ובתוכניות, התקנת המערכת עצמה דורשת אף היא דיוק בביצוע. המערכת אמנם מודולרית אך במרחב סגור ומצומצם מרווחי הטעות קטנים. אנו מבצעים סימונים הן לטובת ביצוע תיקונים וקרצופים בבטון, היכן שנדרש, והן לטובת ההתקנה ומסייעים בביצוע נכון של הקמת המערכת

אנו מבצעים מיפוי דומה גם בפירי מעליות וגם במרחבים בהם מוקמים מחסנים רובוטיים.

ושלא תצטרכו לחפש חניה, לעולם!

arrow
חזרה למעלה