התקרה עקומה (?)

מיפוי תקרת בטון להתקנת קונסטרוקציית מתכת


פרויקט הקו האדום של הרכבת הקלה בתל אביב הוא חלק מפרויקט התשתית הגדול ביותר שבוצע בישראל עד כה. בעשר התחנות התת קרקעיות של הקו נתבקשנו לסייע לחברות אלקטרה תשתיות ומנרב פלדה במיפוי תקרות הרציפים לצורך תכנון, בניית והרכבת קונסטרוקציית פלדה מורכבת על גביהם.

תוצרים שרטוטי דו ממד, בקרה גיאומטרית, השוואת תכנון לביצוע
מנהרות הרכבת הקלה בתל אביב
אלמנטים שיוצרו מחוץ לאתר
ניתן לראות את הפלטות בתקרה שמופו בסריקת לייזר תלת ממדית
הקונסטרוקציה לאחר התקנתה
גם את המנהרות סרקנו בסריקת לייזר תלת ממדית

לאורך פרויקט הקמת עשר התחנות התת קרקעיות של הקו האדום בתל אביב שמחנו לסייע בביצוע מיפוי ובקרות גיאומטריות על שלל אספקטים בפרויקט. כמו למשל, בקרה על תוואי וגיאומטריית המנהרות כפי שניתן לראות כאן, מיפוי ובקרה גיאומטרית של פירי המעליות בתחנות לבחינת עמידתם בתכנון ובחינת האפשרות להעביר בהם באופן אנכי את המעליות המתוכננות, מיפוי טבעות הבטון של מכונת ה TBM ועוד.

החברות אלקטרה ומנרב פלדה נדרשו להקים מעל לרציפים ולמסילות הרכבת המתוכננות קונסטרוקציית מתכת כבדה ומורכבת. הקונסטרוקציה נבנתה בחלקים מחוץ לאתר (Off site prefabrication) ולאחר מכן הובלה והורכבה באתר.

על תקרת מפלס הרציפים הוטמעו על ידי קבלן השלד פלטות מתכת ומוטות הברגה שאליהם מתחברת קונסטרוקציית המתכת. נתבקשנו לסייע במיפוי התקרה ולאתר באופן מדויק את מיקום הפלטות ומוטות ההברגה ולאפשר עדכון של תכנון הקונסטרוקציה בהתאם למצב הקיים בשטח בהשוואה לזה המתוכנן.

צוות המהנדסים שלנו ביצע ריבוי של סריקות לייזר ברזולוציה גבוהה מרצפת הרציפים על מנת לקבל כיסוי מערכתי מלא ומדוייק של כל התקרה. הסריקות בוצעו ברזולוציה גבוהה על מנת ל"ראות" ולמפות באופן מדויק את מיקום הפלטות והברגים על גבי התקרה.

הקונסטרוקציה נדרשת להיות מוקמות בדיוק מעל לציר מרכז המסילות החולפות בתחנה, לפיכך בוצעו כלל המיפויים בתחנות ברשת הקואורדינטות של התחנות תוך התחברות למערך הפוליגונים שהוקם באתר (אתגר לא פשוט בפני עצמו בהתחשב בתנאים הקיימים באתרים) והצגת המצב הקיים (As Built) על גבי המצב המתוכנן (As Planned) תוך איתור החריגות בין הביצוע לתכנון והצגת התיקונים הנדרשים מיקומם ומידתם.

arrow
חזרה למעלה