בקרה גיאומטרית של צנרת גז

50 מטרים של צינור קשיח 5 מילימטרים של דיוק


חברת נובל אנרג'י פנתה אלינו בבקשה לסייע בהקמת מערכי צנרת שונים שהיא מקימה בתחנות קבלת ועיבוד הגז החופיות שלה. אנו מלווים את מהלכי ההקמה ע"י מיפוי המצב הקיים של הצנרת על מנת לאתר עמידה או חריגה מהתוכנית, בנוסף אנו מציעים חלופות ביצוע בהתאם לחוסר ההתאמה שאותר ולאחר מכן מלווים את ההרכבה בפועל על ידי סימון נקודות החיבור וזויות הסיבוב של הצינורות השונים.
וכל זה, אגב, הרבה יותר מורכב ממה שזה נשמע......

תוצרים מודל 3D, ענן נקודות, סימון נקודות להתקנה, מיפוי AS MADE
תחומים

מהים לחוף

מערך הולכת הגז במאגר לויתן מן הים אל תחנת הקבלה החופית עשוי חלקי צנרת כבדים מאוד, יקרים מאוד וקשיחים מאוד. כאשר בונים כאלה מערכי צנרת מורכבים וארוכים מרווח הטעות והאפשרות לתקן אותה צר ויקר מאוד ולכן, אין מקום לטעויות.

בקרה גיאומטרית על מערכי צנרת
איתור ומדידת אי התאמה

אנו שמחים ללוות באופן מתמשך את הקמת הפרויקט על ידי סיוע לקבלן הצנרת בהבנת המיקום ומהלכי הצנרת על מנת לאפשר לו השלמה מוצלחת של המקטעים.

כל מערך כזה נבנה משני הכיוונים. זאת אומרת שהצינור מונח לאורך התוואי משני הכיוונים ואמור ל"היפגש" ולהיסגר בסיום.

בקרה גיאומטרית על מערכי צנרת
סריקת לייזר תלת ממדית של מערכי צנרת

מאחר ותנאי העבודה היו קשים ביותר (עליית מי תהום, קרקע לא יציבה ועבודה בתנאי שטח משתנים הם רק חלק מן הקשיים) ומאחר ובפרויקט מעורבים מספר רב של גורמי תכנון וביצוע, בחלק מן המקטעים נדרש ליווי צמוד על ידי בקרה הנדסית- גיאומטרית על מהלכי הצינור הנ"ל ולוודא סגירה מוצלחת של המקטעים.

בוץ
עבודה בתנאי שטח מאתגרים

מיפוי, מידול, פיתוח חלופות ובקרת ביצוע

הליווי והבקרה שאנו מספקים לנובל אנרג'י מתבצעים במספר שלבים ובשילוב של מספר שיטות מדידה ומידול:

ראשית, אנו מבצעים סריקת לייזר תלת ממדית של כל הצנרת ושל נקודת החיבור המיועדת. פיתחנו שיטת סריקה המאפשרת לנו לקבל מידות ונתונים מדויקים על הצינור אפילו כאשר לא ניתן לסרוק אותו בכל היקפו וכאשר תנאי הסריקה קשים במיוחד. באופן זה הצלחנו, למשל, למקם צינור באורך של 50 מטרים בדיוק של 5 מ"מ מקצה לקצה.

בקרה גיאומטרית של מערכי צנרת
"ענן נקודות" של מהלך הצנרת

לאחר הסריקה אנו ממדלים בתוכנה ייעודית את מקטעי הצינור הרלוונטיים ובאמצעות המודל מחפשים האם קיימת חוסר התאמה או נקודות בהן לא ניתן יהיה לסגור או להשלים את המערך.

מידול תלת ממדי של צנרת גז
החלק נסרק מחוץ למערך הצנרת, ממודל תלת ממדית ו"מוכנס" וירטואלית אל מקומו במערך הצנרת על מנת לוודא התאמה

כעת, בהתאם למודל ולמצב הקיים כפי שתיעדנו אנו מייצרים בשיתוף הלקוח חלופות ביצוע. על מנת לחסוך ללקוח את הצורך בייצור חלקים חדשים או תיקון חלקים קיימים כל חלופות הביצוע אשר אנו מגבשים מתבססות על חלקי צינור, מחברים וזויות שקיימים וזמינים במלאי.

סריקת לייזר תלת ממדית תעשייה תהליכית
פלאנג'ים לא תואמים

לאחר שנבחרה חלופת הביצוע אנו מבצעים סימון של נקודות החיבור השונות תוך התאמה של כיוון, זוית, סיבוב, אורך ועוד ומפקחים באמצעות סריקות לייזר על הביצוע על מנת לאבחן שהביצוע אכן תואם לתכניות.

מדידת מערכי צנרת
פיתוח חלופות ביצוע

הפרויקט הוא פרויקט מתמשך ואנו נקראים לסייע בכל פעם בו מקטע עומד לקראת סיום ונדרשת התאמה מדויקת סופית של חלקי הצנרת.

ROI או למה חוסר ידע עולה יותר מעלות רכישת הידע

הצנרת עשויה חלקים כבדים ויקרים מאוד וההתנהלות היא בתנאי שטח מאתגרים. כל התקנת מקטע דורשת צוות עובדים, מנופים וכלי עבודה כבדים אחרים. המשמעות המיידית של טעות בביצוע, עבודה חוזרת, הצורך בייצור חלקים חדשים, איחור בהשלמת מקטע, עצירת עבודה וכו'… הא עלויות כבדות מאוד ללקוח. בשיתוף פעולה עם נובל אנרג'י ועם קבלן הביצוע, פיתחנו שיטת עבודה, תחקור וביצוע על מנת לאפשר השלמת העבודה במהירות תוך הפחתת טעויות הביצוע לאפס, צמצום העבודה החוזרת, ביטול הצורך בייצור חלקי צנרת חדשים וקיצור לוחות הזמנים באופן משמעותי. שמחנו לגלות שסיפקנו ללקוח שירות ומידע בעלי ערך, מספיק על מנת שניקרא לאתר מחדש בכל פעם שמקטע צנרת מורכב מתקרב לשלב הסיום.

נדרשתם להשלים פרויקט מורכב הנדסית שדורש מיפוי מדויק והבנת הגיאומטריה? זה הזמן ליצור איתנו קשר

arrow
חזרה למעלה